Vă mulțumim pentru interesul manifestat faţă de companie şi faƫă de produsele şi serviciile oferite.

Acordăm o atenţie detaliată protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în timpul vizitării paginilor noastre de internet şi în relaƫionarea directă, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziƫie de către compania noastră.

Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet şi cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clienƫii şi potenƫialii noştri clienƫi sunt înregistrate şi procesate în siguranƫă şi conform prevederilor legale actuale privind protecţia datelor cu caracter personal. Mai multe informaƫii aici.

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Vă mulƫumim pentru interesul acordat serviciilor şi produselor livrate de noi. Avia Motors SRL cunoaşte şi respectă importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Prin urmare, în continuare vă vom informa despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Avia Motors SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim va fi exercitat de Avia Motors SRL strict în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prin această politică de protecƫie a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul prelucrării datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această politică de protecƫie a datelor.

Prezenta politică privind protecția datelor se aplică exclusiv serviciilor Avia Motors SRL, însă nu și prelucrărilor controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale prelucrărilor de date controlate sau operate de terți, deoarece aceste prelucrări nu se află sub controlul nostru și Avia Motors SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul și măsurile acestora privind protecția datelor.

 

[1.] Securitatea datelor

 [1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Avia Motors SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.

 

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Partneri

Datele colectate de Avia Motors SRL vor putea fi comunicate următorilor destinatari, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale şi concursurilor sau atunci când societatea este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informaƫii autorităƫilor sau instituƫiilor având competenƫe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății ori instanƫelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor societății),
 • Notarilor publici (de exemplu pentru organizarea tragerilor la sorți promoționale),
 • Agențiilor de marketing direct, publicitate, media digitală, furnizorilor de servicii de curierat (pentru organizarea concursurilor, pentru expedierea premiilor, pentru trimiterea comunicărilor comerciale),
 • Furnizorilor de servicii de sondaje sau studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți, furnizorilor de servicii de call center (in baza temeiurilor pentru aceste scopuri),
 • Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții,
 • Partenerilor profesionali cu care derulează relaƫii de business. 

Societăƫile enumerate vor respecta instrucțiunile Avia Motors SRL în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Toţi partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

În plus, din partea Avia Motors SRL, nu există divulgări neautorizate către terți - cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct. 

[4.] Prelucrari de date pentru care nu este necesar consimtamantul:

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

 

[4.1] În contextul achiziției unui autovehicul nou

Autovehicul nou - ofertă (inclusiv accesorii)

 • La întocmirea unei oferte personalizate pentru un autovehicul nou, inclusiv accesorii, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria date de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Întocmire ofertă pentru clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră de ofertare

Autovehicul nou - achiziție (inclusiv accesorii)

 • Pentru derularea unei comenzi, livrare și plată în cadrul achiziției unui autovehicul nou, inclusiv accesorii, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Procesare achiziție vehicul nou de către clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Datele dumneavoastră sunt transferate către Importatorul General Porsche România SRL pentru procesarea achiziƫiei;  datele autovehiculului sunt transmise către A24 ROAD PATROL SRL (firmă care asigură asistenƫa rutieră) în cazul solicitării garanției privind mobilitate
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră de achiziƫie autovehicul nou şi nu vom putea încheia contractul  

Test drive

 • Pentru efectuarea unui test drive Avia Motors SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile date de contact și de identificare, copii ale actului de identitate si ale permisului de conducere auto
 • Scop: Realizarea unui test drive
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră de efectuare test-drive

Procesarea daunelor de transport

 • Pentru procesarea daunelor de transport, în cadrul livrării unui autovehicul nou cu prestatorul de servicii de logistică, sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria datele autovehiculului
 • Scop: Procesarea daunelor de transport
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Datele dumneavoastră sunt transferate către Porsche România SRL pentru procesarea daunelor în discuƫie
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu veƫi putea beneficia de procesarea daunelor de transport

[4.2] În contextul achiziției sau vânzării unui vehicul rulat

Autovehicul rulat - Achiziție (inclusiv accesorii)  

 • Pentru achiziția unui autovehicul rulat de la client, inclusiv accesorii, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului  
 • Scop: Procesare achiziție vehicul rulat de la clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră de vânzare autovehicul rulat şi nu vom putea încheia contractul  

Vehicul rulat - Vânzare vehicul rulat de către dealer

 • Pentru vânzarea unui vehicul rulat către client, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Vânzarea de vehicule rulate
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru efectuarea acestei prelucrări, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către Porsche Finance Group România în cazul unei finanƫări și către Porsche  România SRL pentru eventuale raportări specifice legate de vânzarea vehiculelor
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră de achiziƫie autovehicul rulat şi nu vom putea încheia contractul  

Realizarea unui test de evaluare

 • Pentru realizarea unui test de evaluare pentru un vehicul rulat sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Realizarea unui test de evaluare
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru efectuarea acestei prelucrări, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către Porsche Finance Group România în cazul contractelor sau restanțelor la plată a leasingului. Eventual datele se vor transmite și către Porsche  România SRL pentru raportări specifice legate de vânzarea vehiculelor
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea face demersurile necesare perfectării contractului de achiziƫie autovehicul rulat de către dumneavoastră

 

[4.3] În ceea ce privește service-ul, piesele de schimb și accesoriile

Procesarea comenzilor în service și a lucrărilor de reparație

 • Pentru procesarea comenzilor în service, a lucrărilor de reparație şi a extinderior digitale ale comenzilor de reparaƫii, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Procesarea comenzilor în service, a lucrărilor de reparație şi a extinderilor digitale ale comenzilor de reparaƫii
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului; interes legitim în caz de extindere digitală a comenzii și a documentării reparațiilor
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru anumite posibile pretenții de garanție, datele pot fi transmise către Porsche România SRL sau Avia Motors Importator SRL, după caz
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea procesa comenzile dumneavoastră în service/efectua lucrările de reparaƫie 

Vânzare piese de schimb şi accesorii

 • Pentru solicitările de achiziție de piese de schimb şi accesorii sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Vânzare piese de schimb şi accesorii
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră de achiziție de piese de schimb şi accesorii  

Documentarea daunelor şi recepƫiei autovehiculului  (fotografii)

 • Pentru pregătirea documentației referitoare la recepƫia autovehiculului şi daunelor pentru garanție și asigurare prin intermediul fotografiilor sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria datele autovehiculului
 • Scop: Documentație recepƫie autovehicul şi daune pentru cereri în garanție și asigurare
 • Temei: Interes legitim de a pregăti documentația referitoare la recepƫia autovehiculului şi daunelor pentru garanție și asigurare
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea îndeplini demersurile premergătoare încheierii contractului de reparaƫie (recepƫie autovehicul) şi de asemenea nu veƫi putea beneficia de acoperirea garanƫiei sau asigurării, după caz

Sesizarea daunelor

 • Pentru procesarea daunelor autovehiculelor de către societăƫile de asigurare sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind asigurarea şi dauna
 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către asiguratori (vezi pct [3]- Parteneri)
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea face demersurile necesare procesării daunelor de către societăƫile de asigurare

Calcul daune/expertiză

 • Pentru realizarea unei expertize şi pentru întocmirea unui calcul pentru daune (estimări de costuri) sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Realizarea unei expertize şi pentru întocmirea unui calcul pentru daune
 • Temei: Interes legitim de a face toate demersurile necesare întocmirii dosarului de dauna
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Audatex
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: în situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea face demersurile necesare procesării daunelor de către societăƫile de asigurare

Închirierea sau punerea la dispoziƫie a unui autovehicul de schimb pentru service

 • Pentru a oferi servicii de închiriere sau pentru a  pune la dispoziƫie autovehicule de schimb către clienți în service sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Închirierea sau punerea la dispoziție de autovehicule de schimb pe durata reparațiilor asupra vehiculului
 • Temei: Contract
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră de închiriere sau utilizare autovehicul de schimb pe durata reparaƫiilor în service

Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță

 • Pentru comanda de piese de schimb relevante pentru siguranță (de ex. chei de schimb) sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Întocmire documentație piese de schimb relevante pentru siguranță
 • Temei: Interes legitim de a face toate demersurile necesare comenzii de piese de schimb relevante pentru siguranță
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră şi nu vom putea încheia contractul

 

[4.4] În legătură cu serviciile de garanție și programele de fidelizare pentru clienți

Garanție privind mobilitatea

 • Pentru oferirea serviciului de mobilitate si pentru prestarea serviciilor de asistență în caz de pană a autovehiculului sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Procesare garanție privind mobilitatea/asistență pană
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Importatorul General Porsche România SRL și în caz de reparații în service cu garanția mobilității către A24 ROAD PATROL SRL pentru procesare și ulterior redirecționare către cel mai apropiat partener de service
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră şi nu veƫi putea beneficia de aceste servicii

Informații cu privire la măsuri de îmbunătățire a calității

 • Pentru informarea clienților cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Măsuri de îmbunătățire a calității
 • Temei: Interes legitim de a lua măsuri de îmbunătăƫire a calităƫii produselor/serviciilor furnizate
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL  sau Avia Motors Importator SRL, după caz
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu veƫi putea beneficia de măsurile recomandate de producător pentru îmbunătăƫirea calităƫii

Garanție: Procesare și dovedirea valabilității

 • Pentru dovedirea valabilității garanției către Importator și/sau producător sunt prelucrate de catre Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Procesarea cazurilor de garanție
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Importatorul General Porsche România SRL şi către producătorul Volkswagen AG, SEAT S.A. și Skoda Auto a.s. sau, după caz, Avia Motors Importator SRL, respectiv PIAGGIO & C. S.p.A.
 •  În cazul unei garanții extinse are loc de asemenea un transfer automat catre Porsche România SRL
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: în situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea face demersurile necesare procesării solicitărilor legate de garanƫie

 

[4.5] În legătură cu procese interne

Procesarea solicitărilor/reclamaƫiilor clienților și gesturi de bunăvoință

 • Pentru procesarea solicitărilor/reclamaƫiilor clienƫilor (înregistrarea, transmiterea la nivel intern/extern)  sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Procesarea solicitărilor/reclamaƫiilor clienților și a gesturilor de bunăvoință
 • Temei: Interesul legitim al Avia Motors SRL de a raspunde şi soluƫiona solicitările şi reclamaƫiile clienƫilor şi de a face gesturi de bunăvoinƫă
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către prestatori de servicii juridice cu care colaborează Avia Motors SRL în acest scop şi/sau către Porsche România SRL ori Avia Motors Importator SRL, după caz
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: în situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitărilor transmise

Prelucrarea datelor reprezentanƫilor partenerilor contractuali implicaƫi în derularea contractelor cu Avia   

   Motors SRL şi/sau reprezentanƫilor autorităƫilor publice

 • Avia Motors SRL prelucrează datele cu caracter personal aparƫinând persoanelor de contact ale partenerilor, potenƫialilor parteneri sau ale autorităƫilor publice cu care interacƫionează  în derularea contractelor sale
 • Scop: Iniƫierea sau desfăşurarea relaƫiei contractuale dintre Avia Motors  SRL şi parteneri sau potentiali parteneri, precum si iniƫierea sau desfăşurarea relaƫiilor dintre Avia Motors  SRL şi reprezentanƫii autorităƫilor publice cu care interacƫionează în derularea activităƫii curente
 • Temei: Interes legitim de a iniƫia şi desfăşura relaƫiile contractuale şi/sau cu autorităƫile publice în derularea activităƫii sale şi în contextul oferirii produselor şi serviciilor companiei
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei

Raportare internă

 • Pentru efectuarea de evaluări interne, statistici și pregătirea referințelor de afaceri pentru controlul tranzacțiilor sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Raportare internă
 • Temei: Interes legitim de a întocmi evaluări, statistici şi rapoarte interne
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL sau, după caz, Avia Motors Importator SRL, respectiv PIAGGIO & C. S.p.A.

Somații

 • Pentru procesarea somațiilor operaționale sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Somații
 • Temei: Interes legitim de recuperare a creanƫelor
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către companii de recuperare creanƫe respectiv societăƫi de avocați

Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare

 • Pentru furnizarea datelor către societăți de leasing și de asigurare pe parcursul procesării tranzacțiilor de finanțare și asigurare, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare
 • Temei: contract
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Finance Grup România sau alte companii de finanƫare şi asigurare

Audit intern & audit extern

 • Pentru auditul intern respectiv auditul regulat al Importatorului, pot fi prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Audit intern & audit extern
 • Temei: Interes legitim al operatorului de a păstra şi oferi un nivel ridicat de calitate prin respectarea standardelor de calitate şi marcă
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinierea scopului sus menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL și Volkswagen AG

Punerea la dispoziție a duplicatelor certificatului de conformitate auto

 • Pentru intermedierea emiterii unui duplicat al certificatului de conformitate auto pentru client în caz de pierdere sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria datele autovehiculului
 • Scop: Eliberarea de către Importator a unui duplicat după certificatul de conformitate auto
 • Temei: Obligație legală
 • Durata de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menƫionat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL sau Avia Motors Importator SRL, după caz
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea intermedia emiterea unui duplicat al certificatului de conformitate auto

   Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializare

 • Atunci când decideți să interacƫionaƫi cu noi prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter, YouTube pe paginile oficiale ale societății sau cand ne adresaƫi întrebări, reclamații sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizaƫi, precum: nume și prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență
 • Scop: Transmiterea de răspunsuri la întrebări, reclamații sau solicitări prin intermediul canalelor de socializare
 • Temei: Interes legitim, care ne permite să interacƫionăm cu persoanele interesate de informaƫiile publicate pe paginile societăƫii prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter si să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care ni se adresează
 • Durată de stocare: Pe durata existenƫei firmei
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care refuzaƫi transmiterea acestor date, nu vom putea răspunde solicitărilor transmise

 Prelucrări ale datelor cu caracter personal în scopul recrutării

 • Pentru procesarea candidaturii la una din poziƫiile vacante ale companiei,  sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: datele de contact și de identificare inclusiv fotografie, vârsta, sexul, cazier judiciar, experienƫa profesională, studii şi educaƫie, cursuri de formare profesională, aptitudini şi competenƫe, permis conducere auto
 • Scop: Includerea în procesul de selecƫie pentru o poziƫie la care aƫi aplicat sau pentru alte poziƫii viitoare
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual candidaturile dumneavoastră in scopul angajării
 • Durata de stocare: 2 ani. În cazul în care nu sunteți selectat pentru postul la care ați aplicat, Avia Motors va prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă include in alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 2 ani de la data la care ați furnizat datele
 • Daca furnizaƫi date cu caracter personal despre reprezentanƫii actualilor/foştilor angajatori sau persoanele de la care aveƫi o recomandare, este responsabilitatea dumneavoastră sa îi/le informaƫi cu privire la drepturile lor referitoare la aceste date cu caracter personal, să îi anunƫaƫi că este posibil să dezvaluiƫi datele lor cu caracter personal în scopurile menƫionate şi să obƫineƫi consimƫământul acestora pentru prelucrare
 •        Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care nu furnizaƫi aceste date, este posibil sa nu puteƫi lua parte la procesul de selecƫie pentru funcƫia la care aƫi aplicat

Prelucrări ale datelor cu caracter personal în scopul monitorizării video

 • Pentru asigurarea securităƫii persoanelor şi spaƫiilor companiei şi de asemenea pentru înregistrarea activităƫii efectuate în service conform legislaƫiei în vigoare, sunt prelucrate de către Avia Motors SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria imagini (persoane vizate şi autovehicul)
 • Scop: Monitorizarea accesului persoanelor în spaƫiile societăƫii şi supravegherea activităƫii de service
 • Temei: Interes legitim de a proteja persoanele şi spaƫiile aparƫinând companiei şi obligație legală
 • Durata de stocare: 6 luni
 • Informaƫiile înregistrate pot fi transmise către organele de poliƫie în cazul în care se produc evenimente de natură să aducă societăƫii prejudicii de orice fel
 • Consecinƫele nefurnizării datelor: În situaƫia în care nu sunteƫi de acord cu prelucrarea acestor date, nu vom putea permite accesul în spaƫiile companiei

[5.] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Societatea Avia Motors SRL va prelucra datele personale menționate în următoarele scopuri pentru care este necesar consimțământul:

Informații despre produse, servicii, evenimente, studii de piaƫă (marketing) şi asigurarea/îmbunătăƫirea calităƫii; înscrierea în Clubul Avia Motors

 • Presupunând că vom primi consimțământul dumneavoastră, vă vom informa pe căile alese despre noutăți cu privire la serviciile și produsele noastre, vă vom invita la evenimentele organizate, veƫi putea beneficia de avantajele clubului Avia Motors. Ne transmiteți de asemenea acordul să vă contactăm în scop de asigurare/îmbunătățire a calității. Atât consimƫământul, cât si revocarea acestuia se aplică pentru Avia Motors SRL nu pentru toƫi dealerii din România.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii, evenimente, studii de piaƫă şi asigurarea/îmbunătăƫirea calităƫii; înscrierea în clubul Avia Motors şi beneficiile oferite de această înscriere
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Până la revocarea consimțământului
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria date de contact şi de identificare pot fi transmise pentru studii de piaƫă cu privire la satisfacția clienților către Valoris Center SRL şi Porsche România SRL (împuterniciƫi Avia Motors), respectiv către subîmputerniciƫii Porsche România SRL: CSOP SRL, TNS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN, S.L. De asemenea, datele dumneavoastră rezultate în urma studiilor de piaƫă vor fi transmise catre VW AG, Skoda şi SEAT, în mod anonim sau nu, în funcƫie de dorinƫa exprimată la finalul studiilor. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria date de contact şi de identificare pot fi transmise către agenƫii de marketing, companii de call center sau firme de curierat

Memento pentru programări de service

 • Presupunând că avem consimțământul dumneavoastră, vă vom informa individual despre programările pe care le aveƫi în service
 • Scop: Trimiterea memento pentru programări service
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Până la revocarea consimțământului
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise mai departe către companii care asigură servicii call center.

[6.] Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislaƫiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveƫi următoarele drepturi  în calitate de persoană vizată:

[6.1] Dreptul de acces şi informare

 Puteți solicita oricând o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[6.2] Dreptul la rectificare

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[6.3] Dreptul la ștergerea datelor

 Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista anumite motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[6.4] Dreptul la restricƫionarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

- Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora şi solicitați o limitare a utilizării acestor date,

- nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

- ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[6.5] Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date prin mijloace automate şi în baza consmiƫământului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract.

 [6.6] Dreptul la opoziƫie

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care există necesitatea apărării unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[6.7] Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri

Avia Motors SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri automate şi nici nu deƫine sau utilizează procese de luare a deciziilor în mod automat.

[6.8] Dreptul de a retrage consimƫământul

În cazul prelucrărilor bazate pe consimƫământ, vă puteƫi retrage în orice moment consimƫământul cu menƫiunea că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior.

[6.9] Dreptul de a depune o plângere în faƫa unei autorităƫi de supraveghere

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederile dreptului intern sau european în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorităƫii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct la sediul Avia Motors SRL sau printr-o notificare la adresa de e-mail [email protected]

[7.] Date de contact

 Responsabil date cu caracter personal al Avia Motors SRL

E-mail: [email protected]

Telefon: 021/209.40.00

Adresă contact: Bd Biruinƫei 11-13, Pantelimon - Ilfov

Inregistrare newsletter

In Newsletter-ul nostru primiti regulat informatii privind produsele noastre precum si o selectie de oferte exclusive!

Datele introduse nu sunt valide. Va rugam sa incercati inca o data.

Va rugam sa selectati un mod de adresare

A intervenit o problema la abonarea la newsletter. Va rugam sa incercati inca o data mai tarziu.

Ma intereseaza informatii din locatiile
checkbox_default
checkbox_default
checkbox_default

Va multumim!

Abonarea la newsletter a fost efectuata cu success.

Veti primi un e-mail care contine un link de confirmare. Va rugam sa confirmati accesand acest link, pentru a putea fi incheiata inregistrarea dumneavoastra.